Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

Πού πάνε τα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης τύπου BMP-1 από την Χίο, είπαμε;


Περισσότερα, εδώ.