Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

Ξεσκίστηκε το HAARP ...

Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.