Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 20 Αυγούστου 2022

" Iron Dome ", στην Κύπρο !!!

Περισσότερα, εδώ κ α ι εδώ.