Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 27 Αυγούστου 2022

ΗΠΑ, NATO και Ρωσία, ενισχύουν τις δυνάμεις τους στην Αρκτική


Περισσότερα, εδώ.