Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Έτσι κυκλοφορεί ο Πρέσβυς "tsu - Tsunis" εντός τής Ελληνικής Δημοκρατίας...