Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Πρώτη, ήρθε η αποσταθεροποίηση (την οποία υπέστημεν). Δευτέρα, ακολούθησε η αποδόμηση (την οποία υφιστάμεθα τώρα). Τι επέρχεται οσονούπω; Γνωρίζετε;


Περισσότερα, εδώ.