Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

«ΞΑΦΝΙΚΙΤΙΔΑ!» 11 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο 10ήμερο τού Αυγούστου...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.