Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Τι γίνεται στον 25ο Μεσημβρινό, στις Νήσους «Καλόγηροι»;


Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ] K A I εδώ.