Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ;