Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Η Ρουμανία, ζητά την Υπερκαρπαθία από την Ουκρανία. Ακολουθούν επιπλέον διεκδικήσεις εδαφών, από άλλες τρεις χώρες. Θα διαμελισθή η κ@λο-Ουκρανία


Περισσότερα, εδώ.