Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο ανωμαλιάρης, απευθύνθηκε στο Κοινοβούλιο, για πρώτη φορά ως Βασιλεύς...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.