Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022

Ξαναρωτάμε: Θα προλάβουν; Θα χρησιμοποιηθούν;


Περισσότερα, εδώ. Σάς έχουμε πάρει χαμπάρι, κουφάλες...