Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022

Ο... «ξαφνικός Θερισμός» !!! «Σαν τα κοτόπουλα» πέφτει κάτω ο κόσμος...


Περισσότερα, εδώ.