Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022

«Τουμπεκί ψιλοκομμένο» για κάτι τέτοιες φωτογραφίες ο ηλίθιος κι ο πανηλίθιος


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.