Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022

Έτσι φέρνουν την ελεεινο - τουρκική συνομοσπονδία, οι ΗΠΑ - Αγγλία...