Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Πίστη κι Ελπίδα στον Τίμιο Σταυρό, παρά τα όσα γίνονται γύρω μας !!!