Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Τι είν' τούτη 'δω ρε Σπίνε; Χειρότερη κι απ' το ολγάκι με το μικροσκοπικό «ο»...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.