Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Αποφασισμένη να καταστρέψη ολοσχερώς την Ελλάδα, η αδελφομάνα...


Περισσότερα, εδώ K A I [εδώ K A I εδώ].