Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022

Τσα; Τι έχουμε εδώ;


Περισσότερα, εδώ.
============================================
Ευχαριστούμε την «Διαδρομή» για την επισήμανση.