Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ο καθηγ. Κώστας Γρίβας, αναλύει το τι εστί ΠΡΩΤΟ ΠΛΗΓΜΑ κατά τής Τουρκίας


Το εντοπίσαμε, στο i-epikaira.