Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

Τουρκικός υβριδικός πόλεμος και ελληνικός μιθριδατισμός


Περισσότερα, εδώ.