Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Μαμάδες στην «Ε»ΥΠ... και προκόψαμε...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.