Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Ο Αδωνάϊ «μπουμπούκος», στους αγώνες του και ποιος την χ#ζει την «Ανάπτυξη»... Με το ενεργειακό χάος θα ασχολείται τώρα; Αυτά, είναι κανονισμένα...


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.