Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΠΟΤΕ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ;