Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022

Μέχρι και για θαυμάστρια τού Ραχωβίτσα την κάνουμε αυτήν...


Περισσότερα, εδώ.