Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τι σημαίνουν οι _ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ_ΟΡΟΙ_ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως»; Γνωρίζετε;

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022

«Και με τον Χωροφύλαξ» (ο Μπερλουσκόνι) «και με τον Αστυφύλαξ» (ο Σαλβίνι) κι η Μελόνι πρώτη... γ@μώ τον αγωγουλίνο τους... Κατάλαβες φίλε αναγνώστη;

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ.