Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

«Σούζα-κλαρίνο» στέκεται μπροστά στο Χιώτη ο Χατζάρας, o οποίος βρίζει όλους τους άλλους σαν Μαλτέζος βαρκάρης τού 18ου αιώνος από τη Βαλλέττα... «Κόττα λυράτη» μιλάμε, για τον Μέραρχο Κατσιμήτρο... πουλ-πουλ-πουλ... ο μουχάτζιρ...

Τον ρωτήσαμε κάτι, εδώ, το πρωΐ. Ιδού η... «απάντηση»:


Είπαμε...