Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δείτε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων» και «Πυρά Ανασχέσεως» !

Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022

Τα «σάπια... γκαμιστά», μαλάκω «Αγαπη Μονο» (alter ego τής "Magica De Spell") τα κατάπιαν το κατα(ξε-)σκισμένο πορδοβούλωμα και ο μουχάτζιρ τού Ιμπραήμ...