Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Έδωσε το δικαίωμα ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ Βερύκιο και στον... Μάνεση - Μαννασή, να χτυπούν το ράσο. Καταλάβατε τι έκανε ο «πατήρ Αντώνιος», ο λαθρολάγνος;


Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] K A I εδώ Κ Α Ι [εδώ Κ Α Ι εδώ].