Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022

Κατάλαβες φίλε αναγνώστη;
Περισσότερα, εδώ
Κ Α Ι
[εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ]
Κ Α Ι εδώ
Κ Α Ι
[εδώ Κ Α Ι εδώ Κ Α Ι εδώ].