Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022

Το μάθατε; 1,4 εκατομμύρια ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, πήρε ο Τάσος Κωστόπουλος (μέλος τής διαβοήτου ομάδος «Ιός») για να συνεχίση να γράφη όλα αυτά που γράφει κατά τού Ελληνικού Έθνους, γι' άλλα πέντε χρόνια...

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.