Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Αλγόριθμος... Το πρόγραμμα των Νούλαντ / Πάιατ / τσουTsunis «τρέχουν»...


Περισσότερα, [εδώ K A I εδώ] K A I εδώ.