Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023

Τα 3/4 τής Υφηλίου, θέλουν να απεξαρτηθούν από την εκφυλισμένη Δύση


Περισσότερα, εδώ.

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;