Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Κατάρρευση και 5ου πιλότου τις τελευταίες τρείς εβδομάδες !

Περισσότερα, εδώ.