Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Κάποιος, να μάς σώση, από τους... «ΣΩΤΗΡΕΣ» τής εποχής μας !!!


Κατ' ευθείαν στο 31:20 με 40:05 τού video... Κατόπιν, στο 27:35...