Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Μιλάμε για σκ@τόγρι@. Στην κυριολεξία. Μεγάλη κ@ριόλ@, από τα νειάτα της...