Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Ελληνική Δημοκρατία (όχι Ελλάδα, τό 'χουμε πη 100 φορές...) 2023


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.