Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 29 Μαΐου 2023

Learn Morse Code in 20 minutes: Classic US Army Training (1966)