Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

Amo τη Νέα Τουρκοκρατία σας...


Περισσότερα, εδώ.