Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

Μιλάμε για καραμιζοτακική μπίχλα, άνευ προηγουμένου...

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.