Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

Βαίνομεν - ομαλώς - εις την ανωμαλίαν...