Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

Αυτές οι εκλογές, θα μείνουν στην Ιστορία, ως «οι εκλογές τής μπίχλας»...