Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ - ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗ ΦΙΔΟΦΩΛΙΑ !!!