Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 10 Ιουνίου 2023

«Σε αυτές τις εκλογές, θα αποφασίσουμε για την τύχη τού Αιγαίου» !