Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 6 Ιουνίου 2023

Πολύυυ κοντά η MOSSAD στον «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ» τού Εμφιετζόγλου (στον οποίο μετέχουν Δούμας - Μπέχλης - Κολυβάς) αλλά ΚΑΙ στον Βελόπουλο

Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] Κ Α Ι [εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ].