Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

144.000; Όχι. 180.000; Όχι. 300.000; Ναι !!! Σε πρώτη δόση...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι [εδώ Κ Α Ι εδώ].