Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Don't worry, be happy: Θα τα διορθώση όλα η Έλλη Παπαγγελή και θα μάς σώσηΣΕ
ΔΗΜΟ
ΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΕΕΙ...