Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023

Iudex ergo cum sedebit, Quidquid latet, apparebit: Nil inultum remanebit - Όταν λοιπόν καθίση οΚριτής,ό,τι κρύβεται θα εμφανισθή:Τίποτε δε θα μείνη ατιμώρητο

Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.