Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

«Λάλησε» (τελείως) ο εσχατόγηρος ο Πλεύρης... Θέλει να νυμφευθή στο... Οικουμενικό Πατριαρχείο !!! «Τούρκοι» οι τουρκαλάδες... Δεν τον θέλουν...

Περισσότερα, εδώ.
Ποιο Πολυτεχνείο; Ποιος Ιωαννίδης; Ποιος Λαδάς;
Εδώ έχουμε άλλα...