Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023

Τα γνωρίζατε αυτά για τα φουντούκια;


Στην Αρχαία Ελλάδα, τα φουντούκια λέγονταν Ποντικά κάρυα, δηλαδή καρύδια τού Πόντου. Σιγά - σιγά η λέξη κάρυα εξέπεσε κι έμεινε το επίθετο Ποντικά. Έτσι την γνώρισαν την λέξη οι Άραβες, όταν ήλθαν σε επαφή με το Βυζάντιο, την πήραν και την έκαναν αγνώριστη. Την έκαναν «μπούντουκ» (δεν μπορούν να προφέρουν το «π»). Κατόπιν, την πήραν οι τουρκαλάδες και την έκαναν ακόμη πιο αγνώριστη. Την είπαν «φουντούκ»...
Κι εμείς, την πήραμε από τους τουρκαλάδες, ανύποπτοι για την διαδρομή τής λέξεως και την συγγένειά της με την Αθάνατη Ελληνική Γλώσσα...
Η μεγάλη πλάκα δε, είναι η εξής: Στην αραβική γλώσσα, υφίσταται ΚΑΙ η λέξη «φούντουκ», η οποία σημαίνει ξενοδοχείο. Η λέξη αυτή, είναι επίσης Ελληνική ! Προέρχεται από την λέξη πανδοχείον ! Είπατε τίποτε;
=========================
Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.